Juridische verklaring

Deze website ("de Site") wordt geleverd door Weetabix Limited ("Weetabix"). Weetabix beheert de Site vanuit het Verenigd Koninkrijk en verklaart daarom niet dat de inhoud geschikt is voor alle rechtsgebieden. Als u de Site bezoekt vanuit landen buiten het VK, moet u zich aan de lokale wetten houden. Uw gebruik van de Site is onderhevig aan uw acceptatie van de volgende voorwaarden en bepalingen, de copyright/handelsmerkverklaring en u moet aannemen dat alle website-inhoud en copyright het exclusieve eigendom is van Weetabix.

 1. Weetabix behoudt het recht voor de voorwaarden en bepalingen, informatie, materiaal en verklaringen op de Site van tijd tot tijd te wijzigen of de Site of een gedeelte ervan tijdelijk of permanent te verwijderen zonder kennisgeving vooraf. U moet bij elk bezoek de voorwaarden en bepalingen van de Site lezen.
 2. De inhoud van de Site is het eigendom van Weetabix en zijn licentiegevers (waar van toepassing). Het is u niet toegestaan alle of een gedeelte van de inhoud te reproduceren, verspreiden, distribueren, wijzigen, hergebruiken, weergeven of op andere wijze gebruiken. Het is u echter wel toegestaan een exemplaar naar een computer te downloaden en een kopie af te drukken van dergelijke materialen voor uw eigen persoonlijk, niet-commerciële gebruik, mits u de copyright/handelsmerkverklaringen niet wijzigt of verwijdert. Raadpleeg onze copyright/handelsmerkverklaring.
 3. Weetabix verricht redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle informatie die op de Site wordt verstrekt (inclusief eventuele voedingsclaims) nauwkeurig is en in overeenstemming is met de relevante wetten, maar geeft geen verklaring of garantie betreffende de nauwkeurigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze.
 4. Weetabix beheert geen inhoud van derde partijen op site die op diverse manieren aan de Site zijn gekoppeld en is hiervoor niet aansprakelijk, alsmede de inhoud en het gebruik voor een transactie tussen u en dergelijke sites. Weetabix garandeert of verklaart niet dat uw gebruik van inhoud of materiaal op de site geen inbreuk op de rechten van derde partijen is die niet het eigendom of een partner zijn van Weetabix.
 5. Persoonlijke informatie die door u aan de Site is verstrekt, wordt gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid en relevante wetten voor gegevensbescherming.
 6. WEETABIX GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUT- OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN. TEVENS ZIJN WEETABIX OF ZIJN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR SCHADELIJKE SOFTWARE DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF EIGENDOM KAN BEÏNVLOEDEN OF INFECTEREN WEGENS UW GEBRUIK VAN OF HET BROWSEN OP DE SITE OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL. DERGELIJK GEBRUIK OF BROWSEN OP DE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO.
 7. BOVENDIEN, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, ZIJN WEETABIX EN ZIJN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE VERLIES, SCHADE, KOSTEN ONKOSTEN OF CLAIMS IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN DE SITE OF DE INFORMATIE OF DE SERVICES TE GEBRUIKEN. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN EN VOOR ZOVER HET IS TOEGESTAAN IN ELK RELEVANT RECHTSGEBIED, GEEFT WEETABIX GEEN GARANTIE, OF DAT NU NADRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD IS, WAT BETREFT DE SITE OF DE INHOUD.
 8. ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN (OF DAT NU IS GEÏMPLICEERD VOLGENS DE STATUTEN OF ANDERSZINS), VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, WORDEN DOOR WEETABIX UITGESLOTEN, MAAR NIETS ZAL WORDEN UITGESLOTEN OF DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN VOOR FRAUDULEUZE ZWENDEL OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGE ACTIES DOOR WEETABIX OF ZIJN LICENTIEGEVERS.
 9. INDIEN EEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ILLEGAAL, ONGELDIG OF NIET-UITVOERBAAR BLIJKEN TE ZIJN, HEEFT DAT GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID OF UITVOERBAARHEID VAN DE RESTERENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.
 10. De voorwaarden en bepalingen tussen u en Weetabix vallen onder de Engelse wet en u gaat akkoord alle geschillen in te dienen bij het rechtsgebied van het Engelse gerechtshof.
 11. De handelsmerken, logo's en apparaten die op de Site worden weergegeven zijn de gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken van Weetabix of zijn licentiegevers en niets op de Site beschouwd als het verlenen, nadrukkelijk of geïmpliceerd, van een licentie of een ander recht om een dergelijk handelsmerk te gebruiken. Elk gebruik zonder de toestemming van Weetabix is strikt verboden en is een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Weetabix. Weetabix verklaart en behoudt all rechten voor dat ze al hun intellectuele eigendomsrechten voor zover de wet dit toestaat beschermen en afdwingen indien inbreuk wordt gepleegd of het eigendom wordt misbruikt.
 12. Weetabix Food Company is de handelsnaam van Weetabix Limited

LET OP: ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, MOET U ONMIDDELLIJK DE SITE VERLATEN.

Weetabix Limited (bedrijfsnummer 267687) met geregistreerd kantoor op Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, Engeland, NN15 5JR.

> Back to Weetabix Food Company

Informatie

Indien u meer informatie over het bedrijf of over onze merken wenst of als u iemand van de consumentendienst wil contacteren, klik dan op de onderstaande link.

E-mail klantenservice

Onze Merken

Left Right

Weetabix

De unieke vorm, de perfecte portie

> Ontdek Weetabix producten

Weetabix Minis

Weetabix Minis zijn de kleine ontbijtgranen met een reuzensmaak

> Ontdek Weetabix Minis producten

Alpen

Een perfecte mix

> Ontdek Alpen producten